dr hab. Barbara Klich-Kluczewska

Jestem adiunktem w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ. Zajmuję się dziejami polskiego powojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym i komparatystycznym, w szczególności historią rodziny i życia prywatnego. W praktyce badawczej koncentruję się na ujęciu mikrohistorycznym i historii przypadku. Interesuję się metodologią związaną z wykorzystaniem źródeł wizualnych, oral history oraz gender w warsztacie historycznym. Kieruję specjalnością antropologiczno-historyczną w Instytucie Historii UJ.

zob także:

https://orcid.org/0000-0002-0198-262X

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1552738/​

https://scholar.google.pl/citations?user=hohLGE4AAAAJ&hl=pl   

https://jagiellonian.academia.edu/BarbaraKlichKluczewska

 

 

PUBLIKACJE

Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956- 1989, KRAKÓW 2015

Tabu jest częścią życia każdej społeczności i nieustannie oddziałuje na rządzące nią normy, mając za zadanie – jak dowodziła Mary Douglas – redukcję wspólnotowego poczucia chaosu. Tabu było także integralną częścią doświadczenia życia w PRL, a studium wyobrażeń na temat tego, co nieakceptowane, niewygodne, budzące niesmak lub wstyd, pozwala nam zobaczyć dzisiaj lepiej praktyki postrzegane wtedy w kategoriach niepodważalnej społecznej normy. Losy „panien z dzieckiem” pokazują kolosalną siłę często szerszej niż nuklearna rodziny i jej przewagę nad jednostką w poststalinowskiej Polsce. Publiczne przepychanki w sprawie rozwodu dowodzą utrzymującego się napięcia pomiędzy pożądaniem nowoczesności i paraliżującym lękiem przed jego społecznymi konsekwencjami. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o przerywaniu ciąży, biciu, rozwodach czy matkach samodzielnie wychowujących swoje dzieci, wszystkie wymienione wyżej mechanizmy o charakterze makrospołecznym i politycznym odcisnęły swoje piętno na osobistym doświadczeniu konkretnych osób, których świadectwa narracyjne, szeroko przywoływane w książce, wchodząc do dyskursu politycznego, eksperckiego i popkulturowego, odegrały ważną rolę w procesie negocjowania nowych granic między tym, co dopuszczalne, a tym, co nie uchodzi w polskiej rodzinie w PRL.

książka do pobrania: 

/documents/29141690/40426710/Rodzina_tabu_klich.pdf/a8cd8562-e258-4733-b0b6-398e90775efd

recenzje:

1. Piotr Perkowski. Taboo and Communism:Review of Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956-1989. H-Poland, H-Net Reviews. October, 2017. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=50597
2. tegoż, "Klio - Czasopismo Poświęcone dziejom Polski i Powszechnym", vol. 42: 2017, nr 3, s.256-261
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2017.039/14471​
3. Natalia Jarska, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2017, [nr] 1, s. 585-592 /documents/29141690/40426710/PIS_29+Rodzina%2C+tabu+i+komunizm+w+Polsce.pdf/d7d49b2c-7bb0-4755-937f-997c5d0eb2b8
4. Izabella Main, Wokół tabu i norm społecznych w rodzinach peerelowskich, "LUD" 101, 2017, s. 617-620. http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LUD/article/view/13636/14499
5. Katarzyna Stańczak- Wiślicz, "Aspasia. The International Yearbook of Central Eastern, and Southeastern European WOmen's and Gender History" t. 12: 2018.l​https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aspasia/12/1/asp120112.xml
6. Łukasz Włodarczyk, Czy tabu powinno być językiem?, "Historyka. Studia Metodologiczne" t. 47: 2017, s. 345-349.
7. Ewelina Romańczuk, "Koło Historii" 2017, nr 21, s.178-180.                                                                                      
8. Agata Ignaciuk, « Barbara Klich-KluczewskaRodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956-1989 [Famille, tabou et communisme en Pologne, 1956-1989]  », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 48 | 2018, mis en ligne le 01 février 2019, consulté le 20 mars 2019 http://journals.openedition.org/clio/15570

 

 

Gołębnik. Historia miejsca, Kraków 2018

"Historia budynków przy ul. Gołębiej 14-20, stanowiących dziś główną siedzibę Wydziału Polonistyki UJ, jest fascynująca od samego początku i znakomicie obrazuje, niczym w pigułce, dzieje Krakowa. Teren, należący we wczesnej fazie lokacyjnej do gminy żydowskiej, zaczął zmieniać swą przynależność wraz z działalnością Akademii Krakowskiej. Przy bezimiennej ulicy, następnie zwanej Garncarską, zmienionej później na Gołębią znalazły pomieszczenie dwie bursy: Sysyniusza i Stamigielska, znakomite drukarnie Hieronima Wietora i Jana Januszowskiego, domy czynszowe, w których mieszkali różni skromni i bardziej znaczący lokatorzy (jak choćby Tadeusz Ajdukiewicz), czasowo mieścił się Konsulat Czechosłowacji, a przez dłuższy czas Instytut Techniczny. Wreszcie po I wojnie światowej gmachy sukcesywnie zaczęli przejmować filologowie z Uniwersytetu. W dwudziestoleciu międzywojennym pomieszczenie znalazło tutaj Studium Słowiańskie, a po II wojnie polonistyka i cz ęściowo inne filologie".

Dyżury i kontakt

Dyżury

ROK AKADEMICKI 2018/2019 -  URLOP NAUKOWY

 

Staż badawczy: Imre Kertesz Kolleg Jena: 2019

http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/fellows/current-fellows/professor-barbara-klich-kluczewska/

 

COST PROJECT Who cares in Europe? 2019-2023

Management Commitee Substitute Member:

https://www.cost.eu/actions/CA18119/#tabs|Name:management-committee

 

 

 

 

 

 

E-mail

barbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl

Zobacz również

AKTUALNOŚCI 

2019

Annual Conference 2019 Fearing for the Nation: Biopolitics in Central and Eastern Europe in the 20th Century, 13. - 14. June 2019; organizer: Imre Kertész Kolleg Jena, key note speaker

http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/fileadmin/editorial/activities/conference_and_workshops/Annual_Conference_2019_Programme.pdf

 

Beyond 1989: Childhood and Youth in Times of Political Transformation in the 20th Century: 5-7 czerwca 2019 r.:

https://ias.ceu.edu/events/2019-06-05/beyond-1989-childhood-and-youth-times-political-transformation-20th-century-​

 

"Wolne przestrzenie". Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami / Rooms for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment (2017-2019​​)

o projekcie:

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/projekty/wolne-przestrzenie-marginesy-swobody-w-realnym-socjalizmie-miedzy-adaptacja-eksperymentami​

konferencja 22-23.11. 2018

l​https://www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/archiwum-wydarzen/konferencje/detale/news/wolne-przestrzenie-w-realnym-socjalizmie.html